Privacy clausule

Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door MenT Associates , kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van het klanten- en/of kandidatenbestand, voor een globaal overzicht van de cliënteel, en het beheer van de commerciële relatie met klanten en tussenpersonen. MenT Associates, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Grote Steenweg 651, is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen-klanten en/of aan personen die ermee in verbinding staan, uiteraard steeds binnen de wettelijke en reglementaire grenzen. Deze persoonsgegevens kunnen door MenT Associates Belgium verwerkt worden in bestanden, met het oog op het beheer van het Kandidaten/klantenbestand, in het bijzonder het beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens en het globale overzicht van de cliënteel.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door MenT Associates verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid,…), om zijn kennis van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van zijn activiteiten en diensten.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar MenT Associates, Grote Steenweg 651, 2600 Antwerpen of naar info@ment.be. Hij kan er ook meer informatie bekomen.

Uitgebreide versie van de privacyclausule

De betrokken persoon kan op eenvoudig verzoek een uitgebreide versie van de privacyclausule van MenT Associates bekomen via info@ment.be .