Area Sales Manager

Indien je interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan je cv naar matias.van.daele@ment.be met vermelding van de juiste vacature.

If interested in this opportunity, send your cv to matias.van.daele@ment.be and mention the correct vacancy. (English version below ↓)

 

BEDRIJF

The Winkelmann Group

De Winkelmann Group GmbH & Co. KG is een van de marktleiders in metaalomvorming technologieën met gespecialiseerde afdelingen verwarming + water, automobiel en aandrijfelementen. De Groep is internationaal vertegenwoordigd en blijft groeien.

De geschiedenis van de Winkelmann Group begon in 1898 met de opstart van een ambachtelijke werkplaats door Heinrich Winkelmann en Caspar Pannhoff. Het doel van het bedrijf was het maken van waterkokers en koffiepotten, zeepflessen, vuilnisblikken en melkbussen.

Vandaag wordt het bedrijf geleid door Heinrich Winkelmann (vierde generatie) en zijn management team. De Winkelmann Group heeft ongeveer 4000 werknemers en bestaat momenteel uit meer dan 30 verschillende afdelingen. De afdeling Verwarming en water bestaat als onafhankelijke deel van Winkelmann sinds 1987 en staat bekend onder de naam Reflex.

Reflex

Reflex Winkelmann GmbH is een van de toonaangevende leveranciers in hoogwaardige voor verwarmings- en watertoevoertechnologie. Met het hoofdkantoor in de Westfalische stad Ahlen, ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf expansievaten, alsook componenten en complete systeemoplossingen voor drukopbouw, make-up en ontluchting, evenals warmwatertanks en paneelwarmtewisselaars.

Reflex verkoopt beide componenten (“Trade”) en projecten (“Systems”) via een netwerk van preferred partners (groothandel, installateurs, …). Ze hebben hun eigen productiefaciliteiten en staan bekend om de zeer hoge kwaliteit van hun producten.

 

FUNCTIE

Toen Heinrich Winkelmann, de achterkleinzoon van de gelijknamige oprichter, in 2010 het voortouw nam over het bedrijf, veranderde hij onmiddellijk de manier van zakendoen van het bedrijf buiten Duitsland. Reflex begon met de uitbreiding van een netwerk van lokale vestigingen in verschillende Europese landen.

De Belux-organisatie maakt deel uit van een “West-Europa” -organisatie, geleid door Frederic Passot, bestaande uit 20 personen (Sales & Sales Admin) in de volgende landen:

 • Nederland
 • Belux
 • Frankrijk
 • VK en Ierland
 • Spanje en Portugal

Reflex maakt een transitieproject door waarin ze bepaalde functies decentraliseren. Het doel is om landenstructuren op te bouwen die niet alleen lokale sales hebben, maar ook lokale technische ondersteuning, administratie en logistieke mogelijkheden.

De Belux-organisatie staat onder leiding van Michel Blain en bestaat uit 3 personen:

 • Een outside salespersoon voor Vlaanderen
 • Een ouside salespersoon voor Wallonië
 • Een inside-sales, werkend voor zowel België als Frankrijk

De organisatie van Belux verdubbelde de omzet in de afgelopen 4 jaar tot ongeveer 5 miljoen euro.

De Area Sales Manager is verantwoordelijk voor de promotie van het Reflex-merk en de ontwikkeling van het bedrijf bij een verscheidenheid aan nieuwe en bestaande klanten in Vlaanderen. De succesvolle Area Sales Manager vindt een goede balans tussen de verkoop van “systemen” (projecten met meer toegevoegde waarde en hogere marges) en “handel” (componenten, meestal een grootvolume bedrijf).

De Area Sales Manager werkt vanuit een thuiskantoor en bestrijkt het hele Nederlandstalige deel van België. Hij/zij zal rapporteren aan Michel Blain, Country Manager Belux.

 

PROFIEL

 1. Kennis en ervaring
 • Minimum 5 jaar ervaring in de verkoop;
 • Ervaring in de commerciële HVAC-sector;
 • Een niveau van technische expertise dat nodig is om op niveau met klanten over HVAC-projecten te kunnen praten;
 • Nederlands is je moedertaal maar je beheerst ook een basisniveau Frans.

 

 1. Houding en competenties
 • Je bent zelfstartend en gedisciplineerd;
 • Je werkt vanuit een thuiskantoor, maar je maakt ook deel uit van een team. Je bent in staat om met deze dualiteit om te gaan;
 • Je haalt energie uit contacten met klanten;
 • Je richt je op het sluiten van deals, maar houd altijd de lange termijn relatie in gedachten;
 • Je bent een enthousiaste en dynamische persoon;
 • Je bent in staat om te communiceren op alle niveaus in de industrie;
 • Je hebt een ondernemersgeest;
 • Je bent open en bereid om informatie te delen.

 

AANBOD

 • Een uitdagende verkooppositie binnen een stabiel en groeiend bedrijf met uitstekende producten en een zeer goede reputatie;
 • Een gevarieerde baan met contacten op alle niveaus, de vrijheid om uw eigen werk te organiseren en het potentieel om mee te groeien met het bedrijf;
 • Een competitief salarispakket.

 

(ENGLISH VERSION ↓)

COMPANY

The Winkelmann Group GmbH & Co. KG is one of the leading companies in metal forming technology with business divisions in Heating + Water, Automotive and Drive Elements. The group is internationally established and positioned for continued growth.

 

The history of the Winkelmann Group began in 1898 with the founding of a craftsman’s workshop by Heinrich Winkelmann and Caspar Pannhoff. The company’s target was the manufacturing of water boilers and coffee pots, soap tanks, dustpans and milk cans.

Today, the company is led by Heinrich Winkelmann (fourth generation) and his management team. The Winkelmann Group has approximately 3000 employees and sales of approximately €500 million. The Winkelmann Group currently consists of 18 independent business units. Since 1987, the business division Heating + Water has been an independent part of the Winkelmann, known as Reflex.

Reflex

Reflex Winkelmann GmbH is one of the leading suppliers of high quality products for heating and water supply technology. With headquarters in the Westphalian city of Ahlen, the company develops, produces and sells diaphragm expansion vessels in addition to components and complete system solutions for pressurization, make-up and de-aeration as well as warm water tanks and panel heat exchangers. In 2012, the company with 430 employees recorded turnover of 153 million euros.

Reflex sells both components (“Trade”) and projects (“Systems”) through a network of preferred partners (wholesale, installers,…). They have their own production facilities and are famous for the very high quality of their products

 

JOB OPENING

When Heinrich Winkelmann, the great grandson of founder Heinrich Winkelmann, took the lead over the company in 2010, he immediately changed the company’s way of doing business outside Germany. Reflex started with the extension of a network of local branches in different European countries.

The Belux organisation is part of a “Western Europe” organisation, led by Frederic Passot, consisting of 20 people (Sales & Sales Admin) in following countries:

 • The Netherlands
 • Belux
 • France
 • UK & Ireland
 • Spain & Portugal

Reflex is going through a transition project in which they are decentralising certain functions. Goal is to build country organisations that have not only local sales, but also local technical support, admin and logistics capabilities.

The Belux organisation is led by Michel Blain and consists of 3 people:

 • An outside sales for the Dutch speaking part of Belgium
 • An outside sales for the French speaking part of Belgium
 • An inside sales, working for the Belgian and the French organisation

The Belux organisation doubled its revenue to approximately 5 million € in the last 4 years.

As a result of the promotion of the current job holder, Reflex is looking for a m/f Area Sales Manager Flanders.

The Area Sales Manager will be responsible for promoting the Reflex Brand and developing the business within a variety of new and existing customers within Flanders. The successful Area Sales Manager will find a good balance between the sales of “systems” (projects with more added value and higher margins) and “trade” (components, typically a high-volume business).

The Area Sales Manager will work from a home-office and cover the whole Dutch speaking part of Belgium. He/She will report to Michel Blain, Country Manager Belux.

 

REQUIREMENTS

 1. Knowledge and experience
 • A minimum of 7 years of successful sales experience;
 • Experience in the commercial HVAC sector;
 • The level of technical expertise that is needed to talk with customers about HVAC-projects in a credible way;
 • Dutch is your mother language, but you are also proficient in French;

 

 1. Attitude and Competencies
 • You are self-starting and disciplined;
 • You work from a home office, but you’re also part of a team. You’re able to cope with this duality;
 • You get energy out of contacts with clients;
 • You focus on closing deals, but always keep the long term relationship in mind;
 • You are an enthusiastic and dynamic person;
 • You are able to communicate at all levels in the industry;
 • You have an entrepreneurial spirit.
 • You are open and willing to share information.

 

OFFER

 • A challenging sales position within a stable and growing company with excellent products and a very good reputation;
 • A varied job with contacts on all levels, the freedom to organize your own work and the potential to grow with the company;
 • A competitive salary package.

 

CONTACT DETAILS

Matias Van Daele
matias.van.daele@ment.be 
0468/30.87.15

MenT Associates nv

Grote Steenweg 651
2600 Berchem