Gemeentelijk Omgevingsambtenaar – Stad Antwerpen

Leidinggevend architect omgevingsvergunningen

 

Antwerpenaars houden van een veerkrachtige en leefbare stad. Een stad die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Om de talrijke bouwaanvragen in Antwerpen goed op te volgen, beschikt de stad over sterke consulenten architectuur. De stad zoekt nu een stedenbouwkundig omgevingsambtenaar om een team consulenten te coachen en te inspireren. Zo bepaal je mee het toekomstige uitzicht van Antwerpen.

 

Wat doe je

 • Je bepaalt en draagt de stedenbouwkundige visie uit met de andere stedenbouwkundig ambtenaren en de directeur Omgeving.  Samen bewaken jullie de coherentie in beslissingen over het grondgebied van de stad Antwerpen.
 • Je geeft leiding aan 5 architecten. Je ondersteunt hen in complexe voorbesprekingen en in het vormen van een stedenbouwkundig standpunt over complexe projecten.
 • Je werkt inspirerend voor jouw team en voor de afdeling. Waar nodig hak je knopen door.
 • Je bewaakt de juridische administratieve aspecten van de stedenbouwkundige dossiers.
 • Je vertegenwoordigt de afdeling Omgeving met kennis van zaken op interne en externe overlegmomenten.
 • Je schoolt je voortdurend bij in de nieuwe wetgeving en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in stedenbouw en architectuur. Je koppelt alle info op een heldere manier terug naar de architecten.
 • Op termijn neem je de rol op van gemeentelijk omgevingsambtenaar.

 

Wat verwachten we van je

 

 • Je werkt vlot met planologische visies/concepten en weet hoe je een architecturaal ontwerp interpreteert.
 • Je bent een inspirerende leidinggevende die een team met de nodige expertise aanstuurt en coacht.
 • Je hebt een duidelijke visie op het vlak van stedenbouw, vergunningen en de maatschappij.
 • Je bent bereid om je expertise over vergunningen continue te vergroten om het team te kunnen aansturen.
 • Je bouwt een gericht netwerk uit.
 • Je handelt klantgericht tegenover klanten, het bestuur en collega’s.
 • Je bent een sterke onderhandelaar die klantgericht en assertief omgaat met bouwers, architecten, projectontwikkelaars, studiebureaus, andere overheden …
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en handelt efficiënt en resultaatgericht.
 • Integriteit is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je redeneert steeds vanuit het algemene belang.
 • Je staat open voor verandering, vernieuwing en digitalisering.
 • Je bent iemand op om te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

 

Meer info over Stadsontwikkeling en de afdeling Omgeving

 

Het bedrijf Stadsontwikkeling streeft ernaar om de stad Antwerpen voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. Aan de hand van een toekomstgerichte visie, gericht op een veerkrachtige en leefbare stad, wordt hier elke dag gewerkt aan beslissingen over concrete bouwprojecten.

 

De Omgevingsvergunning is het sluitstuk van een goed onderbouwde ruimtelijke ordening. De afdeling Omgeving en haar team Vergunningen, behandelt dagelijks talrijke initiatieven die in Antwerpen genomen worden. De afdeling begeleidt en beoordeelt de aanvragen voor elk bouwproject en baseert zich daarvoor op visie, regelgeving en adviezen. De stad streeft ernaar om ten slotte op een geïntegreerde en klantgerichte wijze een Omgevingsvergunning af te leveren.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de architectuur, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, ingenieurswetenschappen (architect) of stedenbouw en ruimtelijke planning, en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
 • Je hebt minstens 3 jaar professionele ervaring als architect, als ruimtelijk planner of met vergunningen.

 

Wat mag je van ons verwachten

 

 • Je gaat aan de slag bij Stadsontwikkeling in Den Bell: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Door dagelijks de vele bouwinitiatieven binnen Antwerpen te begeleiden, geef je de stad van morgen mee richting.
 • Je komt terecht in een inspirerende omgeving waarbij je ondersteund wordt om het beste uit jezelf te halen.
 • Je wordt in dienst genomen als ‘adjunct coördinator’ (A4) met een contract onbepaalde duur van stad Antwerpen met een mandaat voor 5 jaar als adjunct-coördinator. Het mandaat kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 3740,96 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.  Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.
 • Je mag bovendien rekenen op een maandelijkse mandaattoelage. De mandaattoelage bedraagt maximum 5% van het geïndexeerde bruto maandsalaris van de mandaathouder: 0,5% voor de eerste mandaatperiode, 5% vanaf de tweede mandaatperiode. De toelage valt weg wanneer de mandaatopdracht op A4 ten einde loopt.
 • De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, werk in de Antwerpse regio, en dat vanuit een modern hoofdkwartier.