BU Manager Speciale Technieken – ABT België Nv

ABT België NV is een studiebureau voor stabiliteit, bouwkunde en technieken, kortom een multidisciplinair bureau dat een volledig pakket aan bouwtechnische dienstverlening verzorgt. ABT levert als onafhankelijk adviesbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving voor zowel gebouwen als infrastructuur, nieuwbouw als hergebruik. Zij zijn actief in binnen- en buitenland. Vanuit hun veelzijdige kennis van techniek én proces verkennen zij samen met hun opdrachtgevers de grenzen van het mogelijke. Dit doen zij binnen de gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.

 

ABT België NV maakt als zelfstandige dochter deel uit van Oosterhoff Group als Nederlandse moedermaatschappij die in totaal een 500-tal medewerkers telt en kantoren heeft verspreid over België (Antwerpen), Nederland (Velp, Delft, Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam) en Duitsland (Krefeld).

 

Binnen de holding wordt de kennis en kunde van ABT aangevuld door expertise in houten constructies van adviesbureau Luning, het fullservicebureau voor vastgoedadvies en costmanagement van BBN-adviseurs, Meelis & partners die opdrachtgevers begeleidt bij het ontwikkelen, formuleren en implementeren van een integraal beveiligingsbeleid, H.E Adviseurs en Huygen Installatie Adviseurs, beide gespecialiseerd in technieken.

 

De bedrijven binnen Oosterhoff Group hebben als doel om een kwalitatieve bijdrage te

leveren aan de gebouwde omgeving, ieder op hun eigen vlak. Voor projecten waar op piekmomenten veel capaciteit of gespecialiseerde kennis voor nodig is, wordt nauw samengewerkt met de andere vestigingen en dochters. Dit zorgt voor een voortdurende kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines en vestigingen. De synergie die daarmee tot stand komt, levert een onmiskenbare meerwaarde. Afzonderlijk of gezamenlijk zorgen zij voor integraal advies bij projecten van iedere denkbare  schaal.

 

Prestigieuze projecten zoals het Museum aan de Stroom, de Elisabethzaal, Distributiecentrum Nike, Restauratie Bourlaschouwburg, restauratie muziekcentrum De Bijloke in Gent, Renovatie van het Predikherenklooster te Mechelen of de bouw van een nieuwe vleugel voor kunsthuis Z33 te Hasselt behoren tot hun portfolio. Ook werken ze samen met hun dochters mee aan projecten in Nederland zoals de uitbreiding van de Schiphol terminal, het nieuwe hoofdkantoor van Shell of de engineering van de aardbevingsproblematiek in Groningen.

 

ABT wil op alle fronten vooroplopen, zij stimuleren ondernemerschap en streven naar voortdurende professionele ontwikkeling door te leren, experimenteren en kennis te delen. Zij zijn intens met elkaar betrokken en geven elkaar verantwoordelijkheid. Hierbij staat innovatie steeds hoog in het vaandel. Hun teams worden op maat van het project specifiek samengesteld: mono-multi- en integraal, waarbij disciplines en expertises elkaar versterken. Een team waarin iedereen zijn of haar unieke rol vervult, zo bouwen zij samen aan onbegrensde ambities.

 

ABT België heeft momenteel 3 afdelingen bestaande uit stabiliteit, speciale technieken en

uitvoerende architectuur en bestaat uit een 25-tal medewerkers. Op korte termijn willen we ons team substantieel uitbreiden verspreid over de verschillende disciplines. Bijzondere aandacht gaat uit naar de samenstelling van onze afdeling technieken. We zoeken daarom een BU Manager Speciale Technieken.

 

Van jou verwachten we maturiteit, de kunde om naast projecten ook het team technisch te

leiden in uitdagende en innovatieve bouwprojecten. Het takenpakket loopt uiteen van het

doen van acquisitie en het geven van inhoudelijk advies tot het zelfstandig en in

teamverband werken aan uitdagende projecten. Bij ABT België is er een grote vrijheid van

handelen binnen de gestelde kaders om hierin jezelf door te ontwikkelen en die dingen te

doen waarbij je in je kracht staat.

FUNCTIE

 • Je hebt, bouwt en onderhoudt een extern netwerk, door onder andere het

vertegenwoordigen van ABT België/Oosterhoff Group op bijeenkomsten.

 • Je hebt, bouwt en onderhoudt een intern netwerk binnen de Oosterhoff Group
 • Je geeft, zowel intern als extern, richting aan de ontwikkeling van het vakgebied.
 • Je verricht acquisitie gerelateerde werkzaamheden (lunches, diners, events,…) met als doel het acquireren van projecten en contracten.
 • Je benadert samen met de directie potentiële, nieuwe opdrachtgevers. Je levert een bijdrage aan grote/complexe projecten met een samengesteld karakter
 • Geeft vanuit een brede kijk op de ontwikkelingen in het kennisgebied proactief uitvoering aan het uitdragen van resultaten om daarmee de zichtbaarheid van opgeleverde resultaten, optimaal te stimuleren
 • Je voegt technische inhoudelijke waarde toe aan projecten binnen de reguliere ABT dienstverlening. Hierbij analyseert u niet eerder voorgekomen technische vraagstukken, binnen en buiten het eigen kennisgebied, en komt met oplossingen. Hierbij speelt het bezitten, toepassen en delen in een projectteam van hoogwaardige vakinhoudelijke kennis een belangrijke rol. Je neemt op grond daarvan deel aan een project en/of reguliere werkzaamheden.
 • Je hebt op basis van jouw vakkennis autoriteit in de markt;
 • Je onderhoudt intern contact met de eindverantwoordelijke van de verschillende kenniseenheden over kennis en ervaring binnen Oosterhoff Group om binnen ABT België de kennisdeling op een hoger uniform niveau te krijgen en te houden.
 • Je bent het technische boegbeeld van de vestiging, een ambassadeur van de groep.
 • Je leidt complexe projecten van strategische aard en onderhoudt extern contact met opdrachtgevers
 • Je stelt gerichte vragen aan de opdrachtgever om te komen tot heldere projectdoelen en vertaalt deze wensen ook naar interne projectteams. Je schakelt tussen inhoud, proces en de belangen van alle partijen, om ideeën op te halen, adviseert klanten op strategisch niveau en neemt bij knelpunten beslissingen. U stuurt en faciliteert om de haalbaarheid en risicobeheersing van het project te bepalen en anticipeert daarop. Dekt risico’s af, onder meer op juridisch gebied.
 • Je bewaakt, stuurt op en bevordert integrale samenhang en samenwerking tussen diverse disciplines/ projectteams. Je weet mensen te binden en te boeien;
 • Je draagt zorg voor realisatie en oplevering van projecten en ziet binnen het project toe op financiën, contract, planning en projectresultaat.
 • Je coacht, begeleidt en faciliteert medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden en draagt hierbij zorg voor een cultuur waar op basis van wederzijds vertrouwen wordt gewerkt in een goede sfeer en met enthousiasme. Je begeleidt meerdere collega’s uit verschillende kennisgebieden, op inhoud en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je stuurt op (project)doelen van collega’s op grond van de aanwezige deskundigheid, rekening houdend met het overbrengen van enthousiasme, creëren van een goede sfeer, zorgdragen voor verbinding en voor een cultuur waar op basis van wederzijds vertrouwen wordt gewerkt.
 • Je verantwoordt je naar de leidinggevende over de omzet waarvoor het kernteamverantwoordelijk is in een actieve rol.
 • Je ontwikkelt kaders en inhoud van alle GROTIK-elementen en legt deze vast. Monitort, signaleert op afwijkingen en stuurt op de wijze van toepassing van GROTIK-elementen zowel voor eigen projecten als projecten uit u team.
 • Je toetst het resultaat van het team in relatie tot andere kennisgebieden binnen en buitende werkmaatschappij en maakt een analyse en anticipeert op toekomstige ontwikkeling een risico’s ten behoeve van de optimale verhouding tussen geld, tijd en kwaliteit.

PROFIEL

Wij zoeken een veelzijdig persoon die zich herkent in de gevraagde competenties of de

potenties heeft en de spirit/bereidheid heeft om mee zijn schouders te zetten om een

vestiging te laten groeien in al zijn facetten;

 

 • Je hebt een ruime ervaring (min 10 jaar) binnen de bouwsector als ingenieur speciale technieken en hebt aantoonbare ervaring als leidinggevende van een

team

 • Je bent Burgerlijk-en of industrieel Ingenieur van opleiding (Master in de

ingenieurswetenschappen) speciale technieken

 • Je bent een ondernemend type en neemt initiatief; je ziet zakelijke kansen in de interne en/of externe markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten en/of technieken. Speelt in op deze kansen en gaat verantwoorde risico’s aan met als doel zakelijk voordeel te behalen.
 • Je hebt een sterke focus op voortgang en resultaatgericht werken, zonder evenwel het beheer van risico’s uit het oog te verliezen.
 • Je bent een gedreven peoplemanager en een teamplayer die kan motiveren.
 • Integriteit, pro-actief handelen en communiceren, analytisch en synthetisch denken zijn enkele van je sterke punten.

 

Interesse? Contacteer Maaike Roofthoofd via Maaike.roofthoofd@ment.be of op 0477/85.14.50