Business Process Expert – Atlas Copco

If interested in this opportunity, send your cv to matias.van.daele@ment.be and mention this vacancy.

Indien je interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan je cv naar matias.van.daele@ment.be met vermelding van de juiste vacature. (Nederlandse versie onderaan)

 

COMPANY

Atlas Copco: A Worldwide Group

The Atlas Copco-group, established in 1873, is a worldwide operating group of industrial companies, of which the Headquarters is located in Stockholm, Sweden. The group had more than 30.000 employees in 2009 and realized a revenue of around 6 billion euro. In Belgium they have around 3250 employees.

Atlas Copco’s companies develop and manufacture industrial tools, stationary compressed air installations, construction and mining equipment and assembly systems, and provide associated services and rental options. The products are sold and rented in more than 150 countries through a worldwide sales and service network under different brands, wholly or partly Atlas Copco’s property.

The group has four business areas: compressor technique, vacuum technique, industrial technique and power technique. Atlas Copco’s vision is to be and remain the largest player in these markets. This vision is supported by the values of the group that are shared by all employees: interaction, involvement and innovation.

 

Atlas Copco in Belgium

The Compressor Technique business area supplies industrial compressors, vacuum solutions, gas and process compressors and expanders, air and gas treatment equipment and compressed air management systems. The business area has a worldwide service network and develops innovative products aimed at sustainable productivity for the manufacturing, oil and gas and process industries. Product development and production mainly take place in Belgium, Germany, the United States, China and India.

The head office is located in Wilrijk and is also the largest Production unit. The products are sold by sales companies worldwide. More than 2600 people work in Wilrijk.

Wilrijk is now the worldwide headquarters for both the compressor activities and the power tools, being AIRPOWER with also the largest expertise center for compressors worldwide that is responsible for the research and development of numerous pioneering products. A Swedish company that has its headquarters in Belgium for two of its activities is unique in itself.

 

VACANCY

You will be part of a team whose mission is to bring transparency and efficiency to the logistical process of the customer centers. SAP Act! – ERP is already in use in Atlas Copco’s European and American divisions, and is rapidly being deployed in other divisions around the world.

It will be your mission to make continuous improvements and standardizations in the logistics processes of the customer centers. You will be responsible for setting up new projects, as well as monitoring existing projects. You will – together with the CT (Compressor Techniques) Logistics Management, your colleague BPXs and the Act! Template Team – using your expertise to map out the roadmap for template improvements.

Concretely this means:

 • Drawing a roadmap for the future.
 • Hands-on Expert in logical processes.
 • Define and implement efficiency improvements together with CT Logistics.
 • Focus on Continuous Improvement.
 • SPOC of the BPXen team.
 • Close cooperation with the Logistics Process Manager of the Act! Solutions Platform and service centers.
 • Deliver the functional requirements and business case for enhancements
 • Validate the template enhancements, validate the training material
 • With your strong knowledge of the template and the planned improvements, you have a crucial role in informing and supporting colleagues;
  • Evaluate ideas coming from Atlas Cocpo’s live markets.
  • Support the colleague BPXs of roll out
  • Sharing details and planning of projects / roadmap

 

PROFILE

 1. Knowledge and experience
  • Knowledge of SAP Logistics modules
  • Project Management experience
  • Implementation of continuous improvement and change management projects
  • Analytical and problem-solving mindset
  • Knowledge of standard office programs and PC knowledge
  • Master thinking and working level
 1. Personality
  • Result oriented
  • Excellent communication skills
  • Good knowledge of English
  • Being able to work individually as well as in a team
  • Stress resistant
  • Willing to travel

 

OFFER

 • competitive salary supplemented with fringe benefits
 • possibility of training & development
 • growing and innovative working environment
 • support and growth opportunities in function & career
 • work-life balance
 • work in an international environment

 

BEDRIJF

Atlas Copco: een wereldwijde groep

De Atlas Copco-groep, opgericht in 1873, is een wereldwijd opererende groep van industriële ondernemingen, waarvan het hoofdkantoor in Stockholm is gevestigd. De groep telde in 2009 ongeveer 30.000 werknemers en realiseerde een omzet van om en bij 6 miljard euro.  In België zijn er zo’n 3258 werknemers tewerk gesteld.

De bedrijven van Atlas Copco ontwikkelen en produceren industriële gereedschappen, stationaire persluchtinstallaties, apparatuur voor de bouw en mijnbouw en assemblagesystemen en bieden de bijbehorende services en mogelijkheden tot verhuur. De producten worden in meer dan 150 landen via een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk onder verschillende merken, die geheel of gedeeltelijk het eigendom van Atlas Copco zijn, verkocht en verhuurd.

De groep telt vier business area’s: compressor technique, vacuum technique, industrial technique en power technique. De visie van Atlas Copco is om de grootste speler op deze markten te zijn en te blijven. Deze visie wordt ondersteund door de waarden van de groep die worden gedeeld door alle medewerkers: interactie, betrokkenheid en innovatie.

 

Atlas Copco in België

De business area Compressor Technique levert industriële compressoren, vacuümoplossingen, gas- en procescompressoren en expanders, lucht- en gasbehandelingsapparatuur en persluchtbeheersystemen. De business area beschikt over een wereldwijd servicenetwerk en ontwikkelt innoverende producten gericht op duurzame productiviteit voor de fabricage-, olie- en gas- en procesindustrie. Productontwikkeling en productie vinden voornamelijk plaats in België, Duitsland, de Verenigde Staten, China en India.

Het hoofdkantoor is gelegen te Wilrijk en tevens de grootste Productie-eenheid. De producten worden verkocht door verkoopsmaatschappijen wereldwijd. Er werken ruim 2600 mensen in Wilrijk.

In Wilrijk bevindt zich nu de wereldwijde hoofdzetel voor zowel de compressoractiviteiten als de power tools, zijnde AIRPOWER met ook het grootste expertisecentrum voor compressoren wereldwijd dat instaat voor het onderzoek en de ontwikkeling van talrijke baanbrekende producten. Een Zweeds bedrijf dat voor twee van haar activiteiten haar hoofdzetel in België heeft, is op zich al uniek.

 

FUNCTIE

Je zal deel uitmaken van een team wiens missie het is transparantie en efficiëntie te brengen in het logstieke proces van de customer centers. SAP Act! – ERP wordt reeds gebruikt in de Europese en Amerikaanse afdelingen van Atlas Copco en wordt ook in snel tempo in gebruik gesteld in de andere afdelingen over heel de wereld.

Het zal jouw missie zijn om continue verbeteringen en standaardiseringen aan te brengen in de logistieke processen van de customer centers. Je zal instaan voor het op poten zetten van nieuwe projecten, zowel als het opvolgen van bestaande projecten. Je zal – samen met het CT (Compressor Techniques) Logistiek Management, je collega BPX’en en het Act! Template Team – je expertise gebruiken om de roadmap uit te tekenen voor template verbeteringen.

Concreet betekent dit:

 • Roadmap uittekenen voor de toekomst.
 • Hands-on Expert in logstieke processen.
 • Samen met het CT Logistics efficiëntieverbeteringen definiëren en implementeren.
 • Focus op Continuous Improvement.
 • SPOC van het team BPX’en.
 • Nauwe samanwerking met de Logistics Process Manager van het Act! Solutions Platform en service centers.
 • Deliver the functional requirements and business case for enhancements
 • Validate the template enhancements, validate the training material
 • Met jouw sterke kennis van het template en de geplaned verbeteringen heb je een cruciale rol in het informeren en ondersteunen van collega’s;
  • Ideeën die uit de live markten van Atlas Cocpo komen, evalueren.
  • De collega BPX’en van roll out ondersteunen
  • Het delen van details en planning van projecten/roadmap

 

PROFIEL

 1. Kennis en ervaring
  • Kennis van SAP Logistieke modules
  • Project Management ervaring
  • Implementatie van continuous imprvement en change management projecten
  • Analystische en problem-solving mindset
  • Kennis van standaard kantoorprogramma’s en PC kennis
  • Master denk- en werkniveau
 1. Persoonlijkheid
  • Resultaat georiënteerd
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden
  • Goede kennis van Engels
  • Zowel individueel als in team kunnen werken
  • Stressbestendig
  • Bereid om te reizen

 

AANBOD

 • competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen
 • mogelijkheid tot opleiding & ontwikkeling
 • groeiende en innovatieve werkomgeving
 • ondersteuning en groeimogelijkheden in functie & carrière
 • work-life balans
 • werken in een international omgeving

 

CONTACT

Matias Van Daele
matias.van.daele@ment.be 
0468 30 87 15

MenT Associates nv

Kleine Doornstraat 120
2610 Wilrijk

 

*Deze vacature wordt in exclusiviteit behandeld door MenT.