Directeur Financiële Administratie – Stad Antwerpen

Antwerpenaars willen dat de stad hun belastinggeld nuttig gebruikt en slim beheert. Ze willen dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden. De directeur financiële administratie  werkt aan de professionalisering van de bedrijfseenheid Financiën. De financiële organisatie van de stad – centraal en decentraal – telt ongeveer 240 medewerkers, in permanente reorganisatie. De bedrijfseenheid Financiën volgt de financiën op van de stad, haar districten en het OCMW, en bestaat uit twaalf afdelingen. De Directeur Financiële Administratie leidt zeven diensten en rapporteert aan de Financieel Directeur, Karl Van Borm. De Directeur Financiële Administratie is lid van het managementteam. De Directeur Financiële Administratie heeft een stads-brede functie met een belangrijk service aspect voor de groep stad Antwerpen in financiële specialisaties, en een groeps-brede functie voor het budgetproces. Hij of zij geeft rechtstreeks leiding aan 5 ervaren professionals en onrechtstreeks aan 113 VTE.

Vacature:

De hoofddoelstellingen zijn (1) het nauwgezet invorderen en innen van ontvangsten, (2) het efficiënt, wettelijk en kostenbewust beheren van de uitgaven, (3) het monitoren en bijsturen van budgetten, rekening houdend met het meerjarenplan, (4) het financieel beleid ondersteunen middels de juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking, en (5) het vereenvoudigen van de vaststelling en de inning van de belastingen en retributies door transparante en gedigitaliseerde processen

 • Debiteurenbeheer: van internetbetalingen tot sociale uitvoering OCMW klanten, gedwongen uitvoeringen, buitenlandse invorderingen, trend naar centralisatie, toename dossiers door gasboetes, parkeerbordjes …, financiële ondersteuning e-commerce.
 • Crediteurenbeheer: van elektronische facturen tot cashbetalingen aan daklozen, inclusief logistiek betalingsverkeer (geldophalingen, kassacontroles (55 kassa’s), bewaring gelden en waardevolle voorwerpen, aankoop goederen (184 mio euro), investeringen (+- 200 mio euro), inkomende facturen (aantal 119.000 per jaar, bedrag 271 mio euro).
 • Algemene boekhouding: voor de stad + consolidatie voor de groep, volgens de BBC-regels en volgens het algemeen principe van dubbel boekhouden, balanstotaal stad: 3,5 mia euro.
 • Meerjarenplanning: politiek proces ondersteunen en consolidatie groep, 1,6 mia euro jaarlijks budget stad & OCMW, 2,5 mia euro jaarlijks budget groep Antwerpen.
 • Service center financiën: elke bedrijfseenheid van de stad heeft een eigen financieel verantwoordelijke ter ondersteuning en advisering van de bedrijfsdirecteurs. De huidige decentrale financiële cellen in de bedrijfseenheden dienen aangestuurd, en vanuit een belangrijke optimalisatiedoelstelling op termijn gecentraliseerd binnen financiën.
 • Stadsbelastingen: 103 mio euro per jaar aan inkomsten uit belastingen en retributies, 29 verschillende belasting- en retributiegelden die jaarlijks of per legislatuur herzien worden.

Verantwoordelijkheden:

 • Je leidt de financiële administratie en je stuurt volgende afdelingen en hun leidinggevenden aan: debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, logistiek betalingsverkeer, algemene boekhouding, budget, service center financiën, stadsbelastingen.
 • Je voert de bestuursakkoorden van de stad uit voor de doelstellingen die aansluiten bij jouw afdelingen. Dit betekent dat je als regisseur deze doelstellingen mee vorm geeft, de operationele planning uitwerkt, de regie voert over alle betrokken diensten heen, zorgt voor de voortgang, besluitvorming, monitoring en bijsturing.
 • Als lid van het managementteam werk je bovendien collegiaal mee aan doelstellingen die geleid worden door andere directeurs en aan de globale kwaliteit van de organisatie en werking van de stedelijke groepsbrede dienstverlening.
 • Je stuurt de richting van je afdelingen binnen de bedrijfseenheid Financiën in functie van het uitgestippelde beleid met oog voor effectiviteit en efficiëntie.
 • Je bent het aanspreekpunt in uw vakgebied voor leden van de groep stad, kabinetten, enz.
 • Je geeft advies en rapporteert rechtstreeks aan de financieel directeur.

Profiel:

 • Je beschikt over een relevant Masterdiploma en hebt minstens 3 jaar ervaring in een managementfunctie waar je verschillende diensten hebt aangestuurd, hebt leiding gegeven en je een visie hebt ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • Je hebt een open geest en bent in staat om een overkoepelende beleidsvisie te ontwikkelen en te implementeren binnen de grootstedelijke context van Antwerpen.
 • Als inspirerende peoplemanager stimuleer je medewerkers in hun opdracht. Je moedigt ze aan om zelf initiatief te nemen, en hakt knopen door waar nodig.
 • Je bent een vlotte communicator die financiële zaken helder en duidelijk toelicht, op hoog niveau en op maat van je gesprekspartners.
 • Je bent diplomatisch ingesteld en zoekt steeds naar een consensus tussen de belangen van verschillende partijen.
 • Je hebt een grondige kennis over de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende organen (raden, colleges, voorzitters, burgemeester, algemeen directeur, financieel directeur…)
 • Je bent in staat om een relevant netwerk uit te bouwen en weet vlot contacten te leggen met relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt een doorgedreven kennis van financieel en bestuurlijk management
 • Je bent zeer loyaal en leidt de financiële administratie op een open en collegiale manier.

Aanbod:

 • De Stad Antwerpen biedt je een financiële directiefunctie in de grootste stad van Vlaanderen, met een breed spectrum aan stakeholders, grote en uitdagende dossiers, en reële impact-mogelijkheden op de efficiëntie en effectiviteit van de financiële operaties.
 • Je krijgt de opportuniteit om mee het financieel beleid te voeren in een erg dynamische werkcontext die permanent in evolutie verkeerd (o.m. door de veelvuldige inkantelingen van structuren), elke beweging heeft immers impact op financiën.
 • Je voelt je thuis in een heel egalitaire, no-nonsense cultuur waar iemand die tegelijk sterk in de schoenen staat als tactvol en diplomatisch kan optreden helemaal tot zijn of haar recht kan komen.
 • Je geniet een compleet remuneratiepakket, inclusief variabele vergoeding, mobiliteitsbudget en een breed pakket extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering (6%), maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarstoelage, smartphone …) en 35 vakantiedagen.
 • Je gaat aan de slag in het administratieve centrum van de stad Den Bell, wordt in dienst genomen als directeur financiële administratie (level 20) en wordt mandaathouder voor een periode van vijf jaar (verlengbaar na mandaatevaluatie).

Interesse:

Neem vrijblijvend contact voor meer informatie met onze collega Miek Van Bosstraeten via 0485/10.15.18 of via Miek.van.Bosstraeten@ment.be