Directeur Compliance -Legal & HR – Dierickx Leys

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar de eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van de financiële activa van hun klanten. Transparante communicatie is daarbij essentieel. Dankzij hun familiaal karakter staan ze garant voor een lange termijnrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering. Ze evolueerden de laatste decennia van wisselagent over effectenbank tot de private bank die ze vandaag zijn. Hun DNA bleef daarbij wel hetzelfde: hun klanten met kennis van zaken begeleiden en adviseren bij het beheer van hun vermogen.

 

Vermogensbeheer is hun  kernactiviteit, zowel individueel als collectief. Persoonlijk contact, deskundigheid en transparantie dragen ze daarbij hoog in het vaandel.
De mensen van Dierickx Leys vertrekken vanuit een persoonlijke situatie om, na een grondige analyse en in wederzijds overleg, de lange termijndoelstellingen en strategie voor het vermogen van hun klanten te definiëren.  Samen met hen bepalen ze de asset allocatie, de verhouding tussen vastrentende en risicohoudende beleggingen.

Bij de keuze van de aandelen primeert de kwaliteit van het bedrijf. De basis van hun aandelenselectie is: een sterke productportefeuille, schaalgrootte, over voldoende patenten en een duurzaam competitief voordeel beschikken tegenover de concurrenten.
De selectie van vastrentende beleggingen is gebaseerd op een grondige doorlichting van de emittent, de evolutie van de rentemarkten en de voorwaarden van de uitgifte.
De benaming van hun fondsen “Transparant” verwijst naar hun zorg voor duidelijkheid: geen geheimen over de samenstelling van de portefeuille en de kosten.

Dierickx Leys is een onafhankelijke partner met een solide financiële positie.
Door een veilig beheer is hun eigen vermogen, zelfs tijdens de zware crisisjaren, steeds blijven groeien. Vandaag bestaat het team uit 62 mensen en heeft de bank 4 kantoren in Antwerpen (HQ), Mortsel, Gent en Kortrijk.

 

Vacature

Omdat Marleen Dierickx zich terugtrekt uit de dagelijkse operaties, zoeken we vandaag een Directeur Compliance-Legal -HR, die deel uitmaakt van het vierkoppige directieteam en tevens zetelt in de Raad Van Bestuur.

De Directeur Compliance-Legal-HR is verantwoordelijk voor het bepalen, implementeren en evalueren van het compliance-beleid van de organisatie om aan de vereisten van de sectorale en corporate governance regelgeving te voldoen. Daarnaast staat hij/zij in voor het ontwikkelen en implementeren van het juridische en HR-beleid . De Directeur Compliance-Legal-HR stuurt 8 teamleden aan.

 

Taken:

 • Superviseren van de compliance-activiteiten, de juridische dienstverlening en de HR-activiteiten in nauw overleg met de compliance-officer en de betreffende afdelingshoofden.
 • Opvolgen van de risico’s die de reputatie, en de langetermijndoelstellingen van de organisatie kunnen bedreigen teneinde een performant integriteitsbeleid te kunnen opzetten.
 • Voeren van de eindverantwoordelijkheid voor wat betreft de AML-activiteiten van de onderneming en opvolgen van de relevante wetgevingen terzake.
 • Bewaken van een degelijke eerstelijns-en tweedelijnscontrole inzake compliance en beheer van de deontologische code en het procedureboek;
 • Faciliteren van de activiteiten van de juridisch-fiscale dienst teneinde een efficiënte en effectieve service te garanderen die voldoet aan de kwaliteitscriteria van de organisatie.
 • Adviseren van de directie in cruciale juridische aspecten van de bedrijfsvoering, voor het dagelijks beheer en het bepalen van een langetermijnstrategie.
 • Opvolgen van de belangrijkste wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en de regels betreffende de juridische risico’s van contracten, vergunningen en rechten.
 • Rechtstreeks beheren van de strategisch belangrijke juridische dossiers, samen met externe advocaten en adviseurs.
 • Coördineren van de diverse activiteiten binnen Human Resources (Rekrutering & Selectie, personeelsadministratie, interne en externe opleidingsplannen, interne communicatie, welzijn en psychosociale risico’s) teneinde het human capital optimaal aan te wenden.
 • De veranderingsprocessen binnen de volledige organisatie ondersteunen teneinde een wendbare organisatie te creëren die snel kan inspelen op gewijzigde marktomstandigheden.
 • Beheren van het personeelsbudget teneinde resultaten te garanderen binnen de beleidslijnen van het financieel plan.
 • Onderhouden van informele en formele contacten met vertegenwoordigers van de werknemers teneinde een positief sociaal klimaat te creëren.
 • Selecteren van externe dienstenorganisaties die belast worden met de ontwikkeling en de implementatie van HR-processen teneinde optimale partnerships te realiseren.

 

Profiel

 • Master in de Rechten;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de banksector, waarvan minstens 5 jaar in een managementpositie die betrekking heeft op compliance of bankwetgeving;
 • Uitstekende kennis van de diverse wetgevende kaders (AML, MiFID II, GDPR…);
 • Empathisch, integer en een diplomaat;
 • Een sterk ontwikkeld moreel en deontologisch kompas;
 • Een strateeg die analytisch en conceptueel is ingesteld;
 • Daarnaast ook voldoende pragmatisch om te werken binnen een familiale structuur met korte lijnen;
 • Een sterke people manager en coach.

 

Aanbod

 • Een boeiende, uitdagende job waarin je de ruimte krijgt om mee te bouwen aan de lange termijnvisie van de bank;
 • Een modern, open en zeer aangenaam werkklimaat met uitgebreide mogelijkheden en veel aandacht voor coaching en werkplezier;
 • Een aantrekkelijk en sectorconform salarispakket met bijkomende voordelen. Het remuneratiepakket houdt rekening met uw ervaring en achtergrond.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze collega Miek Van Bosstraeten via Miek.Van.Bosstraeten@Ment.be of via 0485/10.15.15

*Deze vacature wordt exclusief door MenT behandeld.