Diensthoofd Facilitaire Dienstverlening – UZ Leuven

Indien u interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan uw cv naar matias.van.daele@ment.be met vermelding van de juiste vacature.

 

Bedrijf

UZ Leuven is een van de grootste ziekenhuizen van België en een absolute voortrekker in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Bijna 10 000 professionals geven elke dag het beste van zichzelf in 160 uiteenlopende functies. Als Top Employer biedt UZ Leuven alle medewerkers volop kansen om zich een loopbaan lang te ontwikkelen. Zo dragen zij elk in hun discipline bij aan een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening.

Momenteel is UZ Leuven op zoek naar een diensthoofd facilitaire diensten.

Samen met de KU Leuven bouwt UZ Leuven aan een Health Sciences Campus Gasthuisberg waar verschillende activiteiten worden samengebracht:

 • Universitair ziekenhuis
 • Biomedisch onderwijs
 • Biomedisch onderzoek
 • Aanverwante activiteiten

In deze “stad in de stad” worden dagelijks zo’n 40.000 patiënten, bezoekers en personeelsleden verwelkomd. Deze worden ontvangen in een propere en aantrekkelijke binnen- en buitenomgeving waarbij aangepaste catering wordt aangeboden. Deze  moet voortdurend worden geoptimaliseerd in lijn met klantenverwachting, operationele noden en omgevingsverwachtingen. Zo bouwt UZ Leuven elke dag aan een vooruitstrevende omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek.

Binnen dit innovatief kader draagt de facilitaire dienst zorg voor een moderne en efficiënte dienstverlening aan de  patiënten, bezoekers en medewerkers van de campus Gasthuisberg. Met een gemotiveerd team staan ze in voor de “soft” facilitaire ondersteuning.  Concreet omvat de dienst 5 afdelingen die respectievelijk instaan voor:

 • Een grootkeuken die het hele gamma van patiëntenmaaltijden, bezoekers- en personeelsmaaltijden omhelst, dit vanuit een productiekeuken en eigen bakkerij.
 • Catering aan bed , alsook in verschillende restaurants en decentrale verkooppunten,…
 • Schoonmaak van zowel het ziekenhuis als de ondersteunende ruimtes
 • Onderhoud van de groenvoorziening in het ziekenhuis, de ruimtes rond de gebouwen en de nabijgelegen parkomgeving
 • De beroepskledij en het linnenbeheer

De facilitaire dienst speelt een cruciale rol in de introductie van de laatste ontwikkelingen rond serviceverlening aan de patiënt, die UZ Leuven en haar medewerkers toelaat om haar missie te vervullen, namelijk het verlenen van hoogstaande kwalitatieve gezondheidszorg op internationaal niveau. Om deze ontwikkelingen te kunnen ondersteunen wordt in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe grootkeuken en voedingsdistributiecentrum op campus Gasthuisberg in dienst genomen.

Binnen de facilitaire dienst werken een 850-tal medewerkers, waarbij de dienstverlening grotendeels in eigen beheer wordt uitgevoerd met uitzondering van de wasserij voor het linnen en de beroepskledij. De dienst heeft in de voorbije jaren een heel prominente rol vervuld in de ontwikkeling van “soft” facilitaire diensten in het Vlaamse ziekenhuislandschap.

 

Functie

Je bepaalt in overleg met de directie het strategisch beleid van de dienst en vertaalt dit beleid in concrete doelstellingen en concrete acties/dienstverlening die je samen met jouw team verwezenlijkt.
In dit kader beheer je een meerjarenplan (beleidsplan) waarbij dit strategisch beleid wordt uitgezet en vertaald naar doelstellingen en daarmee gerelateerde plannen en budgetten voor werkingsmiddelen, investeringen, samenwerking met partners en personeel.

Je bent verantwoordelijk voor het team dat dit alles verwezenlijkt. Je hebt 8 direct reports (5 afdelingsverantwoordelijken en 3 stafmedewerkers). Je leidt en ontwikkelt de medewerkers zodat zij de ambitie, -om een moderne, kwalitatieve en efficiënte facilitaire dienstverlening aan te bieden aan de gebruikers van de campus Gasthuisberg-, kunnen verwezenlijken.

Samen met andere disciplines neem je deel aan diverse stuurgroepen waarbij de richting wordt bepaald binnen UZ Leuven.

Je vertegenwoordigt de facilitaire dienst van UZ Leuven en neemt, gezien de omvang van de facilitaire operaties in UZ Leuven, een leidersrol op in het Vlaamse ziekenhuisnetwerk en in het kader van het regionale ziekenhuisnetwerk Plexus.

 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting, eventueel aangevuld met een opleiding in hotel- of facilitair management, en minimaal 10 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie binnen de soft-services sector.
 • Je hebt inspirerende leiderschapskwaliteiten en bent in staat om je medewerkers constructief aan/bij te sturen om kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 • Je bent gedreven door klantentevredenheid.
 • Je beschikt over de nodige managementcapaciteiten, een goed organisatievermogen en een analytisch kritische zin om steeds aan de dienstverlening van de toekomst te timmeren.
 • Je beschikt over vlotte communicatievaardigheden, je bent sterk in netwerking , overleg en onderhandeling.

 

Aanbod

UZ Leuven is een organisatie met een bijzondere missie: zij wil zowel op het vlak van organisatie als op het vlak van inhoud bij de internationale leidinggevende centra behoren. Dat vraagt van haar bijna 10000 medewerkers een permanente gerichtheid op innovatie en valorisatie. Als diensthoofd van de facilitaire dienst binnen UZ Leuven krijg je de kans om je team te motiveren en uit te dagen om mee te bouwen aan een vooruitstrevende omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek.

Een boeiende, innovatieve en hoogtechnologische werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan;

Persoonlijke groeimogelijkheden op inhoudelijk en organisatorisch vlak.

De unieke mogelijkheid om onder jouw ambitieus leiderschap de facilitaire dienst binnen UZ Leuven verder uit te bouwen. Jouw leiderschap en ambitie vormen een hefboom om te bouwen aan een cultuur van ondernemerschap en innovatie binnen UZ Leuven en de ziekenhuisnetwerken waarvan UZ Leuven deel uitmaakt.

 

Contact

Matias Van Daele
matias.van.daele@ment.be

MenT

Kleine Doornstraat 120
2610 Wilrijk

*Deze vacature wordt exclusief door MenT behandeld.