Investeringsmanager Vastgoed – PMVvacature ingevuld

Indien je interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan je cv naar matias.van.daele@ment.be met vermelding van de juiste vacature.

 

BEDRIJF

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Enerzijds financieren zij beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Anderzijds investeren zij met en voor de Vlaamse overheid en andere partners in belangrijke vastgoed- en infrastructuurprojecten. Zij vinden dat elk beloftevol ondernemersproject in Vlaanderen financiering moet kunnen vinden.

Bij PMV heerst een echte ondernemerscultuur waar samenwerking centraal staat. Hun collega’s gaan samen op zoek naar de juiste opportuniteiten in de markt en werken mee met hun klanten in het realiseren van hun dromen door te zorgen voor aangepaste financiële slagkracht en waar nodig een actieve rol op te nemen als constructieve sparringpartner in het bestuur van de organisatie. Zij vinden het bijzonder stimulerend om op die manier te mogen en kunnen bijdragen aan de toekomst van Vlaanderen.

Daarom koesteren zij hun collega’s als hun belangrijkste kapitaal. PMV investeert in haar mensen door hen de ruimte en de middelen te geven om te blijven groeien en de autonomie om die ruimte zelf in te vullen om steeds beter en professioneler te worden.

Naast winstgevendheid wil men bij PMV ook wil streven naar duurzaamheid en naar een maatschappelijke impact in Vlaanderen! Werken bij PMV is dan ook uitermate stimulerend omdat je kan  bijdragen aan de toekomst van Vlaanderen.

 

 

FUNCTIE

PMV is op zoek naar een nieuwe collega om haar afdeling Vastgoed te versterken. Als investeringsmanager staat u in voor het vormgeven, voorbereiden en naar de markt brengen van maatschappelijke vastgoedprojecten, gebiedsontwikkelingen en herontwikkelingen van onroerend erfgoedsites, alsook het structuren van de ermee gepaard gaande investeringen en de financiering ervan, alsook het beheren van projectvennootschappen zowel tijdens de ontwikkelings- bouw- als exploitatiefase.

 • Je zet samenwerkingsverbanden op en onderhandelt met diverse publieke en private actoren. Je leidt – veelal geïntegreerde – aanbestedingsprocedures en stuurt externe adviseurs aan. Je ondersteunt de business manager in het detecteren en benaderen van nieuwe marktsegmenten.
 • Identificeert opportuniteiten:
  • Doet aan netwerking binnen het domein
  • Vertegenwoordigt Participatiemaatschappij Vlaanderen op overlegplatformen, evenementen, seminaries, …
  • Houdt zijn/haar kennis over de ontwikkelingen binnen het domein up-to-date
 • Analyseert en realiseert investeringen:
  • Analyseert ondernemingen, projecten, fondsen en/of begeleidt, coacht actoren
  • Onderhandelt met de diverse actoren betrokken bij het investeringsdossier met het oog op de investering, de financiering en de opvolging ervan
  • Stelt de investering voor aan het desbetreffende beslissingsorgaan
  • Realiseert de investering; onderhandelt de contracten met ondersteuning van de juridische dienst, houdt het elektronisch dossier up-to-date en valideert volgens het vastgelegde kader de betalingsopdracht
 • Volgt de investering op:
  • Volgt de rapporteringen en de terugbetaling van de investering op en zoekt mee naar oplossingen bij falen.
  • Verzorgt de periodieke (semestrieel/jaarlijks) review/herziening/ risicobeoordeling van elk dossier met een investerings- en/of kredietrisico met daaraan gekoppeld de waarderingsoefening.
  • Volgt de rechten en plichten van PMV verbonden aan het contract op en voert, na akkoord, uit.
 • Vervult een waaier van interne en externe rapporteringen m.b.t. de werkzaamheden
 • Signaleert opportuniteiten en bedreigingen voor PMV, draagt bij aan de efficiëntieverbetering van de activiteiten, cluster, organisatie,… en/of neemt hiertoe deel aan interne werkgroepen.

Specifieke taken in het kader van vastgoed- en infrastructuurprojecten:

 • Ondersteunt de initiatiefnemer/ klant bij het vormgeven en naar de markt brengen van het project.
 • Structureert het project, bepaalt de nodige interne en externe competenties voor uitvoering van de investering, voert aanbestedingsprocedures uit, stelt een projectteam aan en stuurt technische, financiële en juridische adviseurs aan.
 • Stelt budgetten op, bewaakt deze en stuurt bij.
 • Verzorgt samen met de financiële dienst het thesauriebeheer.
 • Zorgt voor de financiering van het project en handelt dit administratief/juridisch af.
 • Beheert de participaties die voortvloeien uit de procedures/projecten; organiseert Raden van Bestuur en vervult de taken als eigenaar ( budgetopmaak en –bewaking, contractopmaak en –beheer).

 

PROFIEL

 • U beschikt over een universitaire opleiding als ingenieur en/of op financieel-economisch gebied of gelijkwaardig.
 • U heeft minimum 5 jaar werkervaring in vastgoed in het algemeen en het structureren van samenwerkingsverbanden en vastgoedinvesteringen in het bijzonder.
 • U bent uitermate competent inzake project-/procesmanagement, een gedreven onderhandelaar met gezond empathisch vermogen en in staat om “out of the box” te denken.
 • U weet van aanpakken, u bent oplossingsgericht en een echte team speler.
 • U bezit een goede kennis van het Nederlands en het Engels.

 

CONTACTGEGEVENS

Matias Van Daele
matias.van.daele@ment.be 
0468/30.87.15

MenT Associates nv

Grote Steenweg 651
2600 Berchem

 

*Deze vacature wordt in exclusiviteit behandeld door MenT.