Finance & Administration Manager – Mennens

Bedrijf

Mennens is de specialist op het gebied van inspectie, onderhoud en verkoop van o.a.
hijs- en hefmiddelen, staalkabels en valbeveiliging. De Mennens Groep bestaat uit Mennens BE,
Mennens NL en CRC. Alle Mennens vestigingen streven naar eenzelfde aanpak met duidelijk,
afgebakende, uniforme processen. Tegelijkertijd leggen ze de nadruk op lokale, herkenbare
dienstverlening. De Mennens Groep bestaat uit ca. 440 medewerkers en is onderdeel van Axel
Johnson, een Zweeds familiebedrijf met meer dan 20.000 medewerkers.

 

Doelstelling
Het leidinggeven aan de financiële afdeling & algemene administratie, mee ontwikkelen van een
financieel vestigingsplan, ervoor zorgen dat de onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten en
het leveren van een bijdrage aan het vestigingsbeleid en de -doelstellingen binnen het management
team, met als doel de afdelingsdoelstellingen te realiseren.

Je rapporteert aan de Managing Director en leidt een team van 4 medewerkers.

Afdeling: De financiële afdeling & algemene administratie is verantwoordelijk voor de realisatie van
een juiste financieel gerelateerde administratie binnen de vestiging, het realiseren van de
periodieke verslaglegging, het beheren van het economaat en de receptie en het verzenden van
goederen met de juiste certificaten.

Resultaatgebieden
Financieel, fiscaal en administratief vestigingsbeleid
• Neemt deel aan het management-teamoverleg van de vestiging, levert een bijdrage aan en
adviseert de Managing Director bij de opstelling van het driejarenplan, het organisatiebeleid en
de afdelingsdoelstellingen.
• Onderhoudt contact met de Finance Managers van andere vestigingen, stemt af, deelt ideeën
en informeert hen over de financieel gerelateerde uitgangspunten binnen de vestiging.
• Bewaakt het financieel en fiscaal beleid en de realisatie van hieromtrent gestelde doelen voor
de vestiging.
• Stelt een afdelingsbegroting op, bewaakt deze en acteert tijdig en juist op afwijkingen.
• Stelt verwachtingen en prognoses ten aanzien van financiële realisatie op de korte en
middellange termijn en stemt deze verwachtingen af met de Managing Director.
• Realiseert verbeteringen ten aanzien van de financiële processen binnen de vestiging.
• Borgt de naleving van de uitgangspunten vanuit het financieel beleid.
• Zorgt dat het bedrijf aan alle wettelijke vereisten voldoet op financieel en fiscaal gebied.
Leidinggeven
• Coacht en geeft leiding aan de medewerkers binnen de afdeling.
• Draagt zorg voor het ontwikkelen van financiële, fiscale en administratieve expertise binnen de
afdeling en zorgt voor een optimale personele bezetting in kwalitatief en kwantitatief opzicht.
• Bepaalt vereiste individuele en collectieve opleidingen vanuit persoonlijke ontwikkelingsplannen
van medewerkers en bespreekt dit met de HR Medewerker.
• Creëert een open en transparante cultuur waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden
gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost.
• Stelt prioriteiten, verdeelt en controleert de uitvoering van de werkzaamheden op de afdeling.
• Houdt werkoverleg, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de
afdeling.
• Adviseert over arbeidsvoorwaarden en personele aangelegenheden aan de Managing Director.
• Borgt de naleving van geldende procedures, werkinstructies, de kwaliteit-arbeidsomstandigheden-milieu (KAM) gerelateerde uitgangspunten en de code of ethics
geldend vanuit de groep.
• Creëert en rapporteert financieel gerelateerde maand-, kwartaal en jaarrapportages voor de
betreffende vestiging en levert op verzoek van de Managing Director financieel gerelateerde
informatie op aan de Mennens Groep.
Financieel, fiscaal en administratief
• Adviseert de interne organisatie gevraagd en ongevraagd op het gebied van financiële & fiscaal
gerelateerde ontwikkelingen.
• Beheert (lease)contracten, de verzekeringsportefeuille en voert tussentijdse evaluatierondes uit.
• Onderhoudt contact met de Mennens Groep, externe accountants, bankinstellingen,
(krediet)verzekeraars en leasemaatschappijen (Nederlands, Engels & Frans).
• Voert het beheer over het wagenpark en draagt zorg voor een juiste administratieve verwerking
bij inname/uitgave.
• Voert een deel van de salaris gerelateerde mutaties door, controleert de algehele
salarisverwerking en draagt zorg voor de tijdige en juiste uitbetaling en administratieve
verwerking.
• Verwerkt de vakantierechten van medewerkers.

 

Bij interesse of vragen contacteer Fatos Yilmaz (fatos@ment.be of 0476/57.12.80).