Coördinator Hinterland Hydrogen Economy – POAB

ORGANISATIE

De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben vanaf 22 april 2022 de krachten verenigd onder de naam Port of Antwerp-Bruges (POAB). POAB is de grootste exporthaven in Europa (in tonnage). De haven is ook een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Bovendien zorgt Port of Antwerp-Bruges voor meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa en is het de grootste cruisehaven van de Benelux.

Het eengemaakte havenbedrijf is een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als enige aandeelhouders. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge baat de haven van Antwerpen en Zeebrugge uit en heeft daarbij vier rollen te spelen: als landlord, operator, regulator en community builder:

 • als landlord of gebiedsbeheerder heeft het Havenbedrijf de taak om concessies te verlenen aan bedrijven die zich in de haven willen vestigen;
 • als operator verzorgt het Havenbedrijf de scheepvaartbegeleiding en nautische diensten. Die willen ze niet alleen performanter maken, maar ook duurzamer;
 • als regulator zetten ze de nodige lijnen uit met heldere regels en afspraken. Zo bieden ze een voorspelbaar kader voor hun klanten;
 • als community builder heeft het Havenbedrijf een voortrekkersrol en gaan ze in dialoog met partijen binnen en buiten de havengemeenschap om dingen in beweging te zetten en tot concrete oplossingen te komen om het havengebied efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Port of Antwerp-Bruges wil, in lijn met de Europese Green Deal, een klimaatneutrale haven zijn tegen 2050. Ze dringen de CO₂ uitstoot van de eigen vloot terug door te investeren in sleepboten op waterstof of methanol en nemen de energie-efficiëntie van hun gebouwen en operaties onder de loep. POAB werkt samen met de havengemeenschap en partners aan een klimaatvriendelijkere haven door in te zetten op walstroom en alternatieve brandstoffen, het bouwen van een fabriek die CO₂ afvangt en hergebruikt, verder in te zetten op circulaire economie met projecten als NextGen en tot slot door een pioniersrol op te nemen in de waterstofeconomie.

Dit doen ze door in te zetten op 3 pijlers: productie en aanvoer, infrastructuur voor distributie en verbruik en transport naar eindgebruikers in het hinterland. Port of Antwerp Bruges wil zich positioneren als groene energiepoort voor Europa. Als eerste stap wil men zich richten op het Duitse hinterland en dus gaat POAB op zoek naar een Coördinator Hinterland Hydrogen Economy

FUNCTIE

 • Je coördineert de strategische werkstroom Duitsland binnen het bredere waterstofprogramma: o.a. opmaak plan van aanpak met heldere tussendoelstellingen, budgetopvolging en aansturing intern projectteam uit de verschillende betrokken diensten;
 • Je bouwt een netwerk uit van strategische contacten in en rond de industriële waterstofeconomie in Duitsland en verder, waaronder bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Je bent een bruggenbouwer in je team, binnen de organisatie en met externe stakeholders;
 • Je brengt kennis samen en indexeert acties waar nodig rond de logistieke connectiviteit voor verschillende regio’s en eindbestemmingen. Hierbij word je ondersteund door eigen experten van POAB
 • Je levert waardevolle input om het strategisch marketingplan vorm te geven;
 • Je bent het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger op verschillende relevante Duitse waterstofevents en bij organisaties/allianties;
 • Je hebt de blik op de lange termijn, maar zet mee je schouder onder de lancering van initiatieven op korte termijn: denken, durven én doen klinkt je als de ideale combinatie.

PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma en minimaal 5 tot 8 jaar relevante ervaring;
 • Ervaring in projectmanagement en coördinatie van complexe processen waarin een breed en divers veld van stakeholders betrokken zijn. Hierbij kan je vakkundig de juiste targets en tussendoelstellingen definiëren binnen de bestaande overkoepelende strategie. Je bent bekwaam in het samenstellen, organiseren, dirigeren en ontwikkelen van projectteams, maar steekt daarbij ook graag zelf de handen uit de mouwen voor deelprojecten;
 • Je hebt (bij voorkeur) een kennis van de chemische sector en/of logistieke ketens. Noties van energietransitie en waterstofeconomie zijn een plus;
 • Je houdt ervan om doelen en resultaten op tijd te bereiken. Je kan dus goed het overzicht bewaren tussen verschillende taken, zelf je prioriteiten bepalen, en alles afstemmen met betrokken partijen;
 • Ervaring met commerciële missies is een plus;
 • Je staat inhoudelijk stevig in je schoenen, en beschikt over sterke negotiatie en communicatie vaardigheden die je afstemt op elk type stakeholder;
 • Je hebt voeling met, of minstens interesse in, zowel de politieke als commerciële context. Bestaande netwerken in Duitsland in chemie, belangenorganisaties en/of beleidscontext is een plus;
 • Je werkt 1 à 2 dagen per week in het kantoor in Antwerpen;
 • Duits is je moedertaal en je hebt een goede kennis van het Engels (gesproken en geschreven);
 • Je gelooft dat je samen méér waarmaakt, en kan dus vlot overweg met collega’s, klanten en andere stakeholders;
 • Durf, verbinding en eenvoud? Dat zijn waarden waarin jij je helemaal kan vinden.

 

CONTACTGEGEVENS

Indien je interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan jouw CV naar Tim De Pauw (tim.de.pauw@ment.be) met vermelding van de juiste vacature.

Tim De Pauw

tim.de.pauw@ment.be

0494 15 78 84

MenT Associates nv

Kleine Doornstraat 120

2610 Wilrijk (Antwerpen)

*Deze vacature wordt exclusief door MenT Associates behandeld