Diensthoofd Siwha – CEPA

BEDRIJF

Cepa, de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen, vertegenwoordigt zo’n 125 bedrijven in het Antwerpse havengebied. Samen geven we werk aan ruim 9.500 havenarbeiders, die ervoor zorgen dat de schepen efficiënt geladen en gelost worden. Hoe doen we dat? Cepa behartigt de belangen van de werkgevers in het sociaal overleg en organiseert de havenarbeid van A tot Z. Dat doen we op vlak van personeelsbeheer, opleiding, veiligheid, uitrusting en medische hulpverlening. Vanuit ons hoofdkantoor op het Antwerpse Eilandje en verschillende vestigingen in het havengebied, zorgen zo’n 200 Cepa-medewerkers elke dag dat onze bedrijven en havenarbeiders de beste dienstverlening krijgen.

FUNCTIE

Doel van de functie
Het afdelingshoofd stuurt samen met de adjunct een team aan van een 40-tal beroepshulpverleners en een 20-tal vrijwilligers. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het totale resultaat van de ziekenwagendienst.

Hoofdtaken

 • Borgen van de operationaliteit van een permanente hulpverlening in de haven en de nabijgelegen woonkernen;
 • Voeren van een actief personeelsbeleid:
 • Instaan voor aankoop van noodzakelijk werkingsmateriaal;
 • Actieve deelname aan projecten binnen de ruimere organisatie;
 • Toezien op opleidingsvereisten van de medewerkers en kwaliteitsvolle dienstverlening;
 • Bewaken van de budgetten en voorstellen doen ter verbetering en optimalisering van de budgetten.

PROFIEL

 • Beoordelingsvermogen: op basis van beschikbare informatie juiste conclusies trekken en keuzes maken.
 • Integriteit: het hanteren van algemeen aanvaarde bedrijfsnormen en —waarden zowel op sociaal ethisch en professioneel vlak.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie: het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen.
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin: op basis van verzamelde informatie besluiten nemen en er autonoom naar handelen.
 • Klantgerichtheid: signaleren van en inleven in wensen en behoeften van de klant en werkwijze hier op afstemmen. Hoge prioriteit geven aan service en klanttevredenheid.
 • Kwaliteitsgerichtheid: volgens interne procedures en werkafspraken werken en actief bijdragen aan het verbeteren hiervan.
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen to bereiken.
 • Empatisch inlevingsvermorgen: actief kunnen luisteren met tot doel een constructieve communicatie te realiseren. Empathisch vermogen is nodig bij de diverse contacten en voor overlegsituaties.
 • Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, door het maken van werkafspraken en collega’s te helpen en te ondersteunen.
 • Stressbestendigheid: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling, weerstand en ingrijpende gebeurtenissen.

Wij zoeken een kandidaat die:

 • Een werk- en denkniveau heeft op minimaal bachelor niveau.
 • Een eerste werkervaring heeft binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.
 • Minimaal 2 jaar ervaring kan aantonen binnen het leidinggeven.
 • Strategisch, besluitvaardig en resultaatgericht is.
 • Een hands-on mentaliteit heeft.
 • Flexibel inzetbaar is en beschikt over een vlot aanpassingsvermogen.
 • Inzicht heeft in processen.
 • Vlot kan werken met het basis Microsoft-office pakket.
 • In bezit is van een rijbewijs B.

 

CONTACTGEGEVENS

Indien je interesse hebt in deze uitdaging, stuur dan jouw CV naar Benjamin Van Loon (benjamin.van.loon@ment.be) met vermelding van de juiste vacature.

Benjamin Van Loon

benjamin.van.loon@ment.be

0494 21 93 99

MenT Associates nv

Kleine Doornstraat 120

2610 Wilrijk (Antwerpen)

*Deze vacature wordt exclusief door MenT Associates behandeld