Technisch Directeur – ISVAG

ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vroeger zat alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar op. Dat is al lang niet meer zo. Mensen scheiden hun afval netjes. In Vlaanderen zijn wij zelfs koplopers op vlak van recyclage. Momenteel zijn wij op zoek naar een Technisch Directeur.

Lees meer

Coördinator Hinterland Hydrogen Economy – POAB

De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben vanaf 22 april 2022 de krachten verenigd onder de naam Port of Antwerp-Bruges (POAB). POAB is de grootste exporthaven in Europa (in tonnage). De haven is ook een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Bovendien zorgt Port of Antwerp-Bruges voor meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa en is het de grootste cruisehaven van de Benelux. Het eengemaakte havenbedrijf is een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als enige aandeelhouders. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge baat de haven van Antwerpen en Zeebrugge uit en heeft daarbij vier rollen te spelen: als landlord, operator, regulator en community builder: als landlord of gebiedsbeheerder heeft het Havenbedrijf de taak om concessies te verlenen aan bedrijven die zich in de haven willen vestigen; als operator verzorgt het Havenbedrijf de scheepvaartbegeleiding en nautische diensten. Die willen ze niet alleen performanter maken, maar ook duurzamer; als regulator zetten ze de nodige lijnen uit met heldere regels en afspraken. Zo bieden ze een voorspelbaar kader voor hun klanten; als community builder heeft het Havenbedrijf een voortrekkersrol en gaan ze in dialoog met partijen binnen en buiten de havengemeenschap om dingen in beweging te zetten en tot concrete oplossingen te komen om het havengebied efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Port of Antwerp-Bruges wil, in lijn met de Europese Green Deal, een klimaatneutrale haven zijn tegen 2050. Ze dringen de CO₂ uitstoot van de eigen vloot terug door te investeren in sleepboten op waterstof of methanol en nemen de energie-efficiëntie van hun gebouwen en operaties onder de loep. POAB werkt samen met de havengemeenschap en partners aan een klimaatvriendelijkere haven door in te zetten op walstroom en alternatieve brandstoffen, het bouwen van een fabriek die CO₂ afvangt en hergebruikt, verder in te zetten op circulaire economie met projecten als NextGen en tot slot door een pioniersrol op te nemen in de waterstofeconomie.

Lees meer

Productiemanager toeleverancier bouw

Momenteel zijn wij op zoek naar een productiemanager voor een gekende en ervaren toeleverancier binnen de bouwwereld. Het bedrijf is gelegen aan de rand van de Antwerpse & Limburgse Kempen  waar een team van +- 50 personen aan de slag is. Om hun productiesite naar een volgend niveau te brengen, zoeken wij een productiemanager met de nodige maturiteit om deze uitdaging aan te gaan.

Lees meer

Area Sales Manager BeLux

Wat begon als een metaalbedrijf is op heden geëvolueerd tot een zeer succesvol en innovatief machinebouwbedrijf. Met zijn 140 werknemers heeft deze fabrikant van opslag- en logistieke systemen zich gemanifesteerd tot een expert in automatisering en intralogistieke oplossingen voor de metaalverwerkende industrie. Met de slogan “we make material flow” ontwikkelt het bedrijf flexibele oplossingen voor de materiaalstroom van buis, profiel en plaatmateriaal – wereldwijd. Voor een optimale en efficiënte benutting van uw ruimte. Voor de snelste en meest efficiënte warehousing en logistieke processen. Het bedrijf wordt beschouwd als één van de meest aantrekkelijke werkgevers in hun regio. Als onderdeel van hun verdere uitbreiding op de Europese markt, zijn wij voor een Duits familiebedrijf (3de generatie) op zoek naar een Area Sales Manager voor het marktgebied BeLux.

Lees meer

Legal Advisor – Gosselin Group

Gosselin Group begon in 1930 als een eenmansbedrijf in Antwerpen. Vandaag is Gosselin een internationale organisatie met een 40-tal vestigingen, meer dan 800 werknemers, 250.000m² aan magazijnen (een volume dat nog sterk zal stijgen na ingebruikname van de nieuwe magazijnen in Genk en Schoten) en een jaaromzet boven 400 miljoen euro.

Lees meer