10de Interactieve HR Workshop met Sabine Schellens, HR Directeur Aquafin

De workshop gaat door op 25 oktober 2018. Tot dan?

 

 

Durf te vertrouwen

Vakspecialisten en wilde ganzen samenbrengen… 
Benieuwd wat dit voor een organisatie betekent ? 


Bij Aquafin geven we af en toe ruimte aan chaos. We hebben het dan niet over de chaos die we kennen uit de spreektaal, wel de chaos uit de natuurwetenschappen, waarin er systemen zitten achter de schijnbare wanorde in het universum.

Met de snelle, ingrijpende en soms disruptieve veranderingen in onze omgeving, is moeilijk te overzien wat belangrijk is en wat niet. Welke spreekwoordelijke vleugelslag van een vlinder je kan negeren, en welke je moet in de gaten houden, omdat hij op korte tijd een orkaan kan veroorzaken.

Elk modern gemanaged bedrijf zit in een spagaat tussen chaos toelaten en streven naar orde, controleren of durven vrij laten om de juiste toekomstige keuzes te kunnen maken.

Bij Aquafin kiezen we voluit voor participatie van medewerkers om de koers voor de organisatie uit te zetten. We durven het initiatief te laten aan individuen of spontaan gevormde groepen om het DNA van Aquafin van binnenuit verder vorm te geven. We rekenen ook op de verschillende talenten, interesses en netwerken van onze medewerkers om relevante trends in de markt in het bedrijf te introduceren.

Met een duidelijke missie en visie als kader, vertrouwen we onze medewerkers om zelf aan de slag te gaan met nieuwe ideeën . Zo komen er met weinig formele organisatie prachtige projecten tot stand: onze MVO visie, maar evengoed technische procesverbeteringen of plannen voor onze toekomstige eigentijdse kantoren.

Sabine Schellens, Directeur HR & Organisatie Ontwikkeling, brengt voorbeelden uit de praktijk bij Aquafin voor organisaties die willen evolueren naar een meer participatieve vorm van bedrijfsvoering. Ze beperkt ze zich niet tot de succesverhalen, maar deelt ook de lessons learned.