Nieuw Partnership met L&L Advisory Group

MenT wordt partner van het internationale L&L netwerk

Dit jaar vieren we ons 20-jarig bestaan als professionele HR-dienstverlener, gespecialiseerd in executive search, assessment, coaching & talent development. We zijn enorm dankbaar voor de mooie samenwerkingen die we over de jaren konden uitbouwen, de vele gesprekken en succesvolle matches met kandidaten die we konden realiseren. Ook al onze dank aan de vele medewerkers die zich voor MenT hebben ingezet over de jaren heen en die mee zorgden voor een persoonlijke en warme aanpak.  
Wij zijn verheugd om nu een volgende stap te kunnen zetten in de verdere professionalisering eninternationalisering van onze activiteiten. Sinds kort maakt MenT immers deel uit van de L&L Advisory Group, een internationaal en onafhankelijk netwerk van executive search kantoren . Dankzij deze samenwerking  kunnen we ervaring en expertise delen en onze high level service uitbreiden naar Scandinavië, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, China, de VS en Zwitserland.
Meer informatie over Lense & Lumen Advisory Group kan u vinden via deze link https://lladvisorygroup.com

Contacteer ons gerust voor eventuele vragen. Wij bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden.

Nathalie Holthof & Tim De Pauw
nathalie.holthof@ment.be of via 0478/20.09.72
tim.de.pauw@ment.be of via 0494/15.78.84

MenT Associates, Belgian Partner of 
Lense & Lumen Advisory Group
Global Executive Search

www.lladvisorygroup.com

English version below

MenT Associates joins the L&L Advisory Group!

This year we celebrate our 20-year anniversary as a professional HR service provider, specialised in executive search, assessment, coaching & talent development. We are extremely grateful for the wonderful collaborations we have been able to develop over the years, the many conversations and successful matches with candidates we have been able to realise. Also many thanks to all the employees who have dedicated themselves to MenT over the years and who have contributed to a personal and warm approach.  
We are pleased to be able to take the next step in the further professionalisation and internationalisation of our activities. MenT has recently become part of the L&L Advisory Group, an international and independent network of executive search firms. This partnership allows us to share experience and expertise and expand our high level service to Scandinavia, Spain, Italy, France, Germany, China, the USA and Switzerland.
More information about Lense & Lumen Advisory Group can be found by following this link https://lladvisorygroup.com

Feel free to contact us with any questions. We will be happy to discuss the possibilities without any obligation.

Nathalie Holthof & Tim De Pauw
nathalie.holthof@ment.be or +32(0)478/20.09.72
tim.de.pauw@ment.be or +32(0)494/15.78.84