Vactures in "Non-Profit"

Algemeen Directeurvacature ingevuld

Voor een social Profit Organisatie in het Antwerpse zijn we op zoek naar een Algemeen Directeur. De huidige Gedelegeerd Bestuurder van deze social profit organisatie gaat binnenkort met pensioen; waardoor in zijn opvolging moet voorzien worden. Op termijn bestaat er ook de mogelijkheid om benoemd te worden tot Gedelegeerd Bestuurder.

Lees meer

Mobiliteitsexpert

De Werkvennootschap heeft als doelstelling de versnelde en gecoƶrdineerde realisatie van infrastructuurwerken via een integraal projectleiderschap. Ze heeft als opdracht complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van het ontwerpen, financieren, bouwen en, in voorkomend geval, het onderhouden of beheren van die infrastructuur. De werkvennootschap is ontstaan vanuit Via-Invest en is momenteel op zoek naar een Mobiliteitsexpert.

Lees meer